Scintilla Legal

Deskundig

Aansprakelijkheid & onderwijs

Bent u betrokken bij een geschil over aansprakelijkheid of onderwijsrecht? En wilt u inzicht in uw procespositie en een eerlijke visie op het geschil? Dan bent u bij mij in goede handen. En kunt u daarna bewust de goede vervolgstap zetten.

Voor u als verzekeraar, benadeelde of regresnemer. Als schoolbestuur of docent/student/ouder. Of als advocaat of belangenbehartiger van een van deze partijen. Ik hoor graag waarmee ik kan helpen.

U kunt bij mij terecht voor onafhankelijke en objectieve werkzaamheden. Zoals het geven van procesadvies of een legal opinion, een toedrachtsonderzoek of een deskundigenbericht, een bindend advies, second opinion of arbitrage, en een brainstormsessie of een cursus. 

Ik sta geen partijen (meer) bij als traditioneel advocaat en heb geen eigen belang bij het verdere verloop van de zaak. 

Werkzaamheden

helder & onafhankelijk
 • Advies | Procesadvies
 • Deskundigenbericht
 • Legal opinion
 • Toedrachtsonderzoek
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Bindend advies
 • Second opinion 
 • Arbitrage
 • Cursus
 • ‘Pick my brain’
 • Publicaties

Met 22+ jaar ervaring ben ik een zeer ervaren specialist in het aansprakelijkheidsrecht en onderwijsrecht.

Ik ben zowel advocaat als bijzonder hoogleraar.

1

Ongevallen in en rondom de school, tijdens de gymles, een sportdag of een uitje. Pesten, misbruik of geweld. Hoe ziet de zorgplicht van de school er uit? 

2

Toelating, schorsing, verwijdering, passend onderwijs, studieadvies, informatie, en hoe ver reikt de zorgplicht van de school?

3

Ongevallen tijdens sport of spel. Is de medesporter wel of niet aansprakelijk? En wat was de zorgplicht van de trainer, sportvereniging, sportbond? 

4

Wanneer zijn ouders aansprakelijk voor de door hun kind veroorzaakte schade? En wat als het kind schade lijdt: zijn de ouders dan aansprakelijk? 

5

Werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor (niet)ondergeschikten, een gebrekkige (on)roerende zaak, een dier, et cetera. 

6

Bestaat er causaal verband tussen de normschending en de schade? Is er hoofdelijkheid of medeschuld? Wat zijn de schadeposten? 

externe reviews

Wat vinden anderen?

Ik heb met Brechtje Paijmans samen gewerkt in een zaak op het snijvlak van het civiel recht en het bestuursrecht. Die samenwerking was zeer prettig. Brechtje is deskundig en weet die deskundigheid scherp in te zetten. Daarbij is zij in de omgang flexibel en toegankelijk, waardoor de samenwerking soepel verliep. Met een gunstig resultaat als gevolg.

collega-advocaat onderwijsrecht

Brechtje heeft onze school twee keer als advocaat bijgestaan in een aansprakelijkheidszaak. Ik was beide keren onder de indruk van haar kennis over het onderwijsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Maar bovenal was ik onder de indruk van haar vermogen om oplossingen te zoeken die aansloten bij de situatie. Zonder een kant van het conflict te kiezen kon zij een analyse geven over de zaak en de haalbaarheid van de vordering. Dat heeft ons geholpen om in de ene situatie een schikking voor te stellen en in de andere zaak te kiezen om juist vast te houden aan ons gelijk. Beide zaken zijn naar tevredenheid geëindigd. Brechtje wil in haar nieuwe bedrijf haar kennis en ervaring op een onafhankelijker manier inzetten. In onze twee zaken heeft zij al laten zien hoe haar kunst om onafhankelijk naar de zaken te kijken heeft bijgedragen aan een rechtvaardige oplossing van het conflict.

senior bedrijfsjurist van een onderwijsinstelling in het mbo

Brechtje is zoals een professional zou moeten zijn: open en to the point. Of in de woorden van Van Kooten & De Bie: óp de point. Zij heeft ons op prettige en rustige wijze begeleid bij een uitdagende kwestie en deze tot een goed einde gebracht.

Directeur van een onderwijsinstelling in het vso

Brechtje is een autoriteit op het gebied van aansprakelijkheid van scholen. Zij geeft deskundig en objectief advies. De contacten verlopen soepel (ook met verzekerden en wederpartijen) omdat zij naast haar kennis makkelijk (laagdrempelig) benaderbaar is en ook over empathisch vermogen beschikt. Het voorgaande heeft dan ook geleid tot vele mooie resultaten in zowel de afwikkeling van complexe letselschade zaken als gevoerde procedures. Verder is er geen focus op omzet (wat bij grotere kantoren nog wel eens het geval lijkt te zijn) en is er sprake van een redelijk uurtarief.

Specialist Claims Handler Liability bij een aansprakelijkheidsverzekeraar

Brechtje Paijmans is deskundig, collegiaal en uitermate prettig in de samenwerking.

Letselschadeadvocaat (wederpartij)

Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om een paar maal met Brechtje te mogen samenwerken. Waarbij Brechtje bij aansprakelijkheidskwesties de belangen juridisch voor onze organisatie heeft behartigd. Dit is buitengewoon plezierig verlopen en ook in alle gevallen vruchtbaar gebleken. Brechtje bereidt zich grondig voor, ze zorgt ervoor dat ze de materie van binnen en van buiten in de vingers heeft. Ze is scherp in haar analyse en brengt complexe zaken overtuigend, gestructureerd en duidelijk over, zodat het voor alle partijen helder is en er alleen maar ruimte is voor een eerlijk oordeel. Daarbij is ze toegankelijk en een prettig persoon. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen.

HR specialist bij een onderwijsinstelling

Brechtje Paijmans heeft voor (een cliënt van) mij een legal opinion geschreven in een ingewikkelde zaak. Haar overtuigende betoog was uitgebreid onderbouwd aan de hand van binnen- en buitenlandse juridische bronnen, overtuigend en daarmee goed bruikbaar voor de verdere behandeling van het dossier.

Advocaat Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Brechtje Paijmans heeft mij heel prettig bijgestaan met advies, raad en steun na een onfortuinlijk incident bij ons op school.

Directeur van een basisschool voor openbaar onderwijs

Ik heb Brechtje Paijmans als advocaat namens verzekeraars van schoolbesturen ervaren als een kundige en nette wederpartij. Hoewel zij voornamelijk optrad voor schoolbesturen en verzekeraars, terwijl dat in ons geval andersom is, communiceerde zij altijd constructief, behoorlijk en op de inhoud. Een rol als onafhankelijk bemiddelaar lijkt mij haar dan ook op het lijf geschreven.

Advocaat Onderwijsrecht (wederpartij)
Expertise in de praktijk gebracht

Recente zaken van Scintilla Legal

Advies en toedrachtsonderzoek

Advies en toedrachtsonderzoek over de mogelijke aansprakelijkheid van een vo-school na een vechtpartij onder leerlingen in het schoolgebouw.

Legal opinion

Legal opinon over de mogelijke aansprakelijkheid van een stichting voor de fout van een zzp-projectmanager die in opdracht van een derde voor de stichting werkte.

Advies en toedrachtsonderzoek

Advies en toedrachtsonderzoek over de mogelijke aansprakelijkheid van een po-school na een gymongeval onder leiding van een zzp-leerkracht.

blog & publicaties

Het nieuwste artikel

In het laatste nummer van School en Wet uit 2023 is een column van mijn hand verschenen over het (wenselijke) hoorrecht voor leerlingen in het onderwijs. Begin oktober 2023 werd namelijk het wetsvoorstel ‘Wet ter versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’ ingediend en dat wetsvoorstel introduceert een hoorrecht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Ik roep in deze column op om ook breder een na te denken over een hoorrecht in het onderwijs, voor belangrijke momenten voor een leerling of student.