Causaal verband & schade

Home / Causaal verband & schade

als er Aansprakelijkheid is

Wat zijn de gevolgen?

Als de normschending niet (meer) ter discussie staat, kunnen lastige vragen opkomen over het causaal verband en de schade, aangezien die elementen ook nodig zijn voor de vestiging van aansprakelijkheid. Dit zijn vaak breinbrekende vragen en juridische puzzels. Scintilla Legal weet de weg. 

Lees verder in de publicaties van Scintilla Legal