Scintilla Legal

Home / Scintilla Legal

Foto’s: Brechtje Paijmans

scherp, onafhankelijk & objectief

Net even anders

Scintilla Legal is een advocatenkantoor dat partijen op een andere manier bijstaat. Geen ’toernooimodel’ en niet acteren in een langslepend conflict. 

Ik – Brechtje Paijmans – combineer de kennis en vaardigheden die ik de afgelopen 22+ jaren heb opgebouwd. Enerzijds de praktische en tactische inzichten als advocaat in vele zaken over het aansprakelijkheids- en onderwijsrecht. Anderzijds de manier van denken en onderzoeken die ik heb geleerd aan de universiteit, als phd-onderzoeker, universitair docent en op dit moment bijzonder hoogleraar Conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs.

Ik verricht met Scintilla Legal alleen onafhankelijke en objectieve werkzaamheden, zoals een procesadvies of een legal opinion, een toedrachtsonderzoek of een deskundigenbericht, een bindend advies, second opinion of arbitrage, en een brainstormsessie of een cursus. 

Scintilla Legal geeft dus een objectieve en grondige kijk op de zaak. Ik hoop daarmee een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van een geschil over aansprakelijkheidsrecht, onderwijsrecht of een combinatie daarvan. 

Bent u verzekeraar, benadeelde of regresnemer? Bent u schoolbestuur of docent/student/leerling/ouder? Of bent u advocaat of belangenbehartiger van een van deze partijen? U bent in goede handen. Apart, of juist gezamenlijk met de wederpartij. 

Ik sta geen partijen (meer) bij als traditioneel advocaat en heb geen eigen belang bij het verdere verloop van de zaak.

Scintilla Legal kiest dus geen partij. En dat is uiteindelijk in het belang van elke partij.