Aansprakelijkheid & gezin

Home / Aansprakelijkheid & gezin

aansprakelijkheid in gezinsverband

Schade door & van kinderen?

Jonge kinderen kunnen schade veroorzaken. In dat geval zijn hun ouders in beginsel (risico)aansprakelijk als het kind daarbij onrechtmatig heeft gehandeld. Als het tieners zijn, dan kunnen zowel ouders als kinderen aansprakelijk zijn, waarbij lastige vragen opkomen over de noodzaak van ouderlijk toezicht in de concrete situatie.

Als kinderen schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van hun eigen ouders, dan kunnen deze ouders aansprakelijk zijn ten opzichte van hun eigen kind. Bij ongevallen is dat duidelijker dan bij vragen van opvoeding, maar ook dat is mogelijk. Ook daarbij komen vragen op over de reikwijdte van de zorgplicht van ouders voor hun kinderen.

Lees verder in de publicaties van Scintilla Legal