Advies & analyse

Home / Advies & analyse

Scintilla Legal biedt een (proces)advies op maat, afgestemd op uw wens of behoefte.

Bijvoorbeeld een kort advies als check voor uzelf of een uitgebreider advies om uw gedachten (verder) te kunnen vormen. 

Bent u medewerker van een (rechtsbijstands- of aansprakelijkheids)verzekeraar, advocaat van een partij die graag een gespecialiseerd advies wil inwinnen, partij in een geschil die zelf een onafhankelijk advies wil vragen, een partij die samen met 'de wederpartij' een onafhankelijk advies wil verkrijgen, waarbij u uw beider standpunten aan een onafhankelijke derde kan voorleggen? Scintilla Legal biedt dat advies. Op maat.

Onderwijsinstellingen hebben in diverse documenten teksten opgenomen over hun eventuele aansprakelijkheid en de afgesloten verzekeringen. 

In de vele jaren dat Brechtje Paijmans aansprakelijkheidskwesties in het onderwijs behandelde, is het haar opgevallen dat deze teksten vaak (onbedoeld) juridisch onjuist waren.

Deze onjuiste teksten waren niet alleen onwenselijk, omdat ze verkeerde informatie aan leerlingen/studenten gaven, maar brachten voor de scholen ook een zelfstandig risico op aansprakelijkheid mee. 

Scintilla Legal bekijkt deze documenten voor u en herschrijft deze daar waar nodig. 

Regelmatig hangt de uitkomst van een geschil niet alleen af van een juridische afweging, maar komt daar ook een vakinhoudelijke beoordeling bij kijken. Bij de vraag of een school aansprakelijk is voor een gymongeval is bijvoorbeeld ook de expertise nodig van een vakinhoudelijk deskundige op het terrein van Lichamelijke Opvoeding.

In zaken die zich hiervoor lenen, werkt Scintilla Legal met inhoudelijk deskundigen. Samen kunnen zij een scherp deskundigenbericht uitbrengen, waarin niet alleen een juridische, maar ook een vakinhoudelijke beoordeling wordt gegeven. Op eenzijdig óf gezamenlijk verzoek. 

In een geschil over ingewikkelde materie kan het voor (de advocaat van) een partij zinvol zijn om een gedegen juridisch advies in te winnen, uitgebracht door een gespecialiseerd, onafhankelijk en academisch ingestelde jurist. Om argumenten in een lopende procedure kracht bij te zetten of om na een teleurstellend vonnis af te wegen of hoger beroep zinvol is. De legal opinion kan het gehele geschil betreffen, maar vaker heeft deze betrekking op een specialistisch onderdeel daarvan. Scintilla Legal geeft deze legal opinions op de deelgebieden  van haar expertise.

op eenzijdig óf gezamenlijk verzoek