Expertise

Home / Expertise

'Age quod agis' — Doen waar je goed in bent

Aansprakelijkheid & onderwijs

1

Ongevallen in en rondom de school, tijdens de gymles, een sportdag of een uitje. Pesten, misbruik of geweld. Hoe ziet de zorgplicht van de school er uit?

2

Toelating, schorsing, verwijdering, passend onderwijs, studieadvies, informatie, en hoe ver reikt de zorgplicht van de school?

3

Ongevallen tijdens sport of spel. Is de medesporter wel of niet aansprakelijk? En wat was de zorgplicht van de trainer, sportvereniging, sportbond? 

4

Wanneer zijn ouders aansprakelijk voor de door hun kind veroorzaakte schade? En wat als het kind schade lijdt: zijn de ouders dan aansprakelijk? 

5

Werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor (niet)ondergeschikten, een gebrekkige (on)roerende zaak, een dier, et cetera. 

6

Bestaat er causaal verband tussen de normschending en de schade? Is er hoofdelijkheid of medeschuld? Wat zijn de schadeposten?