Nederlandse Orde van Advocaten

 
Scintilla Legal | Doelenstraat 18-L | 3512 XJ Utrecht | +31 (0)6 38 28 04 08, | contact@scintilla.legal

Kamer van Koophandel: 57188033
BTW nummer: NL001789605B90

Brechtje Paijmans is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (https://www.advocatenorde.nl/)

Op grond van Nederlands recht zijn advocaten in bepaalde situaties verplicht de identiteit van hun cliënten vast te stellen voordat zij een opdracht kunnen aanvaarden. Ook dienen zij ongebruikelijke transacties te rapporten aan de centrale autoriteit. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij uw advocaat of op de website van het Bureau Financieel Toezicht (https://www.bureauft.nl/).
 
Scintilla Legal en haar medewerkers zijn verzekerd overeenkomstig de daarvoor door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde regels.
 
Scintilla Legal heeft ervoor gekozen geen derdengeldenrekening aan te houden. Dit betekent dat zij geen gelden van derden onder haar (kan) houden.