Kwaliteit onderwijs

Home / Kwaliteit onderwijs

Aansprakelijkheidsrecht & ONDERWIJSRECHT

Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van onderwijs in brede zin kan ter discussie staan in kwesties van aansprakelijkheidsrecht en onderwijsrecht. Is een school aansprakelijk voor schade als een leerling of student achterblijft? Hoe moet een school handelen daar waar het gaat om toelating, schorsing, verwijdering, passend onderwijs, informatieverstrekking aan ouders, het leerlingdossier, et cetera? Scintilla Legal kan u hierbij helpen. 

Lees verder in de publicaties van Scintilla Legal