Onderzoek

Home / Onderzoek

De vraag of iemand aansprakelijk is, staat of valt met 'de feiten', Wat is er gebeurd en in welke context moet dit worden geplaatst? Met expertise in zowel het aansprakelijkheids- als het onderwijsrecht en veel ervaring in de behandeling van dossiers op deze gebieden stelt Scintilla Legal aan beide partijen de juiste vragen om de toedracht op efficiënte wijze helder te krijgen. Het toedrachtsrapport stelt u vervolgens in staat om afgewogen de verdere koers te bepalen.

Heeft u als organisatie een vraag op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en/of het onderwijsrecht, die diepgravender onderzoek vergt, dan kan Scintilla Legal dit onderzoek voor u uitvoeren, desgewenst in samenwerking met onderzoekers van een universiteit.

op eenzijdig òf gezamenlijk verzoek