Letsel op school

Home / Letsel op school

‘It is common knowledge that whenever children are gathered together there is always the threat of a disturbance which will produce injury to some boy or girl. Even when a child is alone and unsupervised he may injure himself.’

R.C. Seitz, ‘School District Responsibility for Negligent Supervision of Pupils’, The Marquette Law Review, Vol. 25 (1941), p. 115

jarenlange expertise over de vraag

'Is de school aansprakelijk?'

In het schooljaar 2022/2023 waren er meer dan 4 miljoen leerlingen en studenten in Nederland. Meestal gaat het gelukkig goed, maar het komt ook voor dat leerlingen, studenten of leraren letsel oplopen, op school of bijvoorbeeld tijdens een externe schoolactiviteit, zoals een kamp, sportdag of schoolreis. 

Als het letsel ingrijpend of blijvend is, komt daarbij vaak de vraag op of iemand aansprakelijk is voor de schade, zoals de school (althans het bevoegd gezag). 

Brechtje Paijmans houdt zich sinds 2006 bezig met dergelijke vragen en promoveerde in 2013 op dit onderwerp, de aansprakelijkheid van scholen. In de jaren daarna heeft zij vele scholen en hun aansprakelijkheidsverzekeraars bijgestaan in geschillen over precies deze kwesties. 

Zij zet haar expertise nu via Scintilla Legal in voor beide partijen.