Andere grondslag?

Home / Aansprakelijkheid op andere grondslag

[dat] ‘niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat zodanig gevaarscheppend gedrag slechts onrechtmatig is indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden.

Aldus de Hoge Raad in het zogenoemde Zwiepende tak-arrest uit 1994 dat ook nu nog vaak wordt vooropgesteld in rechtspraak over gevaarzetting en buitencontractuele aansprakelijkheid.

het leven zit vol risico

Wie draagt de schade?

Scintilla Legal heeft zowel ervaring als expertise op het brede terrein van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Denk hierbij aan geschillen over:

Lees verder in de publicaties van Scintilla Legal