Reviews

Home / Reviews

externe beoordeling

Wat vinden anderen?

Ik heb met Brechtje Paijmans samen gewerkt in een zaak op het snijvlak van het civiel recht en het bestuursrecht. Die samenwerking was zeer prettig. Brechtje is deskundig en weet die deskundigheid scherp in te zetten. Daarbij is zij in de omgang flexibel en toegankelijk, waardoor de samenwerking soepel verliep. Met een gunstig resultaat als gevolg.

collega-advocaat onderwijsrecht

Brechtje heeft onze school twee keer als advocaat bijgestaan in een aansprakelijkheidszaak. Ik was beide keren onder de indruk van haar kennis over het onderwijsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Maar bovenal was ik onder de indruk van haar vermogen om oplossingen te zoeken die aansloten bij de situatie. Zonder een kant van het conflict te kiezen kon zij een analyse geven over de zaak en de haalbaarheid van de vordering. Dat heeft ons geholpen om in de ene situatie een schikking voor te stellen en in de andere zaak te kiezen om juist vast te houden aan ons gelijk. Beide zaken zijn naar tevredenheid geëindigd. Brechtje wil in haar nieuwe bedrijf haar kennis en ervaring op een onafhankelijker manier inzetten. In onze twee zaken heeft zij al laten zien hoe haar kunst om onafhankelijk naar de zaken te kijken heeft bijgedragen aan een rechtvaardige oplossing van het conflict.

senior bedrijfsjurist van een onderwijsinstelling in het mbo

Brechtje is zoals een professional zou moeten zijn: open en to the point. Of in de woorden van Van Kooten & De Bie: óp de point. Zij heeft ons op prettige en rustige wijze begeleid bij een uitdagende kwestie en deze tot een goed einde gebracht.

Directeur van een onderwijsinstelling in het vso

Brechtje is een autoriteit op het gebied van aansprakelijkheid van scholen. Zij geeft deskundig en objectief advies. De contacten verlopen soepel (ook met verzekerden en wederpartijen) omdat zij naast haar kennis makkelijk (laagdrempelig) benaderbaar is en ook over empathisch vermogen beschikt. Het voorgaande heeft dan ook geleid tot vele mooie resultaten in zowel de afwikkeling van complexe letselschade zaken als gevoerde procedures. Verder is er geen focus op omzet (wat bij grotere kantoren nog wel eens het geval lijkt te zijn) en is er sprake van een redelijk uurtarief.

Specialist Claims Handler Liability bij een aansprakelijkheidsverzekeraar

Brechtje Paijmans is deskundig, collegiaal en uitermate prettig in de samenwerking.

Letselschadeadvocaat (wederpartij)

Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om een paar maal met Brechtje te mogen samenwerken. Waarbij Brechtje bij aansprakelijkheidskwesties de belangen juridisch voor onze organisatie heeft behartigd. Dit is buitengewoon plezierig verlopen en ook in alle gevallen vruchtbaar gebleken. Brechtje bereidt zich grondig voor, ze zorgt ervoor dat ze de materie van binnen en van buiten in de vingers heeft. Ze is scherp in haar analyse en brengt complexe zaken overtuigend, gestructureerd en duidelijk over, zodat het voor alle partijen helder is en er alleen maar ruimte is voor een eerlijk oordeel. Daarbij is ze toegankelijk en een prettig persoon. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen.

HR specialist bij een onderwijsinstelling

Brechtje Paijmans heeft voor (een cliënt van) mij een legal opinion geschreven in een ingewikkelde zaak. Haar overtuigende betoog was uitgebreid onderbouwd aan de hand van binnen- en buitenlandse juridische bronnen, overtuigend en daarmee goed bruikbaar voor de verdere behandeling van het dossier.

Advocaat Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Brechtje Paijmans heeft mij heel prettig bijgestaan met advies, raad en steun na een onfortuinlijk incident bij ons op school.

Directeur van een basisschool voor openbaar onderwijs

Ik heb Brechtje Paijmans als advocaat namens verzekeraars van schoolbesturen ervaren als een kundige en nette wederpartij. Hoewel zij voornamelijk optrad voor schoolbesturen en verzekeraars, terwijl dat in ons geval andersom is, communiceerde zij altijd constructief, behoorlijk en op de inhoud. Een rol als onafhankelijk bemiddelaar lijkt mij haar dan ook op het lijf geschreven.

Advocaat Onderwijsrecht (wederpartij)